Ledenoverleg van de afdeling tennis van SV Laren ’99 op 21.10.15

Meer dan dertig leden hebben op woensdagavond 21 oktober jl. ideeën uitgewisseld over de stand van zaken van de afdeling tennis. Het afgelopen jaar zijn er meer toernooien georganiseerd en is de communicatie tussen leden en vrijwilligers op gang gekomen. We gaan weer de goede kant op.

Voor de toekomst kiest het merendeel van de leden voor het behoud van 4 banen. Onderhoud en reparaties van de huidige toplaag zijn noodzakelijk, nadat er 6 jaar geen onderhoud is gepleegd. Het aanbrengen van een alternatieve toplaag wordt onderzocht.

Ook de contributie komt aan de orde. Aanpassing van de ledenbijdrage is wenselijk, zeker met de conditie van de banen op dit moment.
Het Zomerlidmaatschap is dit jaar geïntroduceerd voor de voetballeden. Slechts 4 voetballers hebben gebruik gemaakt van het aanbod. Voor belangstellenden willen we zomer 2016 voor de periode van 1-4 t/m 30-9 een lidmaatschap aanbieden.
Hiervoor moeten we nog een tarief bepalen.

Wat verder ter tafel is gekomen:
- van de leden werd en wordt verwacht dat men voor het gebruik van de banen met het pasje afhangt. Leden en trainers kunnen mede tennissers zo nodig hier op aanspreken. Per mail en bij het afhangbord worden leden opnieuw gewezen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om oneigenlijk gebruik van de banen te voorkomen.

- Gevraagd is of een afgevaardigde van het tennisbestuur plaats wil nemen in het Algemeen Bestuur. Op dit moment is er geen tennisbestuur en is er een afvaardiging van de tenniscommissie in het AB.

- De ledenlijst kan per mail bij de ledenadministratie worden opgevraagd. Dit is handig voor leden die invallers willen bellen/mailen of om af te spreken voor een tennispartij.

- De leden zullen frequenter per e-mail en via de website op de hoogte worden gebracht van alle onderwerpen die actueel zijn voor de afdeling tennis. Daarnaast worden de berichten ook in de SVL Nieuwsbrief geplaatst.

Het Algemeen Bestuur is inmiddels op de hoogte gebracht van deze informatieavond van de tennisleden. Op de Algemene Ledenvergadering (op een nader te bepalen moment) zullen aanpassing van de contributie en behoud en onderhoud van de tennisbanen 1,2,3 en 4 besproken worden.

Namens de tenniscommissie,

Berry Pronk

 

Wintercompetitie voor senioren

Beste senior tennisleden van SV Laren’99.

Ook dit jaar willen we jou/jullie uitnodigen mee te doen aan de gezellige wintercompetitie voor senioren.

· We spelen op zes vrijdagavonden; 6/11, 20/11, 11/12, 15/1, 5/2 en 26/2. Zet 11/3 ook graag even in je agenda, dat is de reserveavond voor het geval er één of meer avonden in het water of de sneeuw zijn gevallen.

· We spelen dubbels; dames/heren/gemengd. Je kunt je inschrijven voor maximaal twee van de drie disciplines waarbij het zo moet zijn dat bij dubbele inschrijving jouw partner zich ook voor twee onderdelen inschrijft. Je mag een introducé meenemen.

· Mocht je een keer niet kunnen, zorg dan s.v.p. zelf voor vervanging.

· De kosten bedragen € 5,00 per persoon, ongeacht of je aan één of twee disciplines meedoet.

· Heb je geen tennispartner en wil je toch graag meedoen, geef je dan toch op! Wij zullen als een modern datingbureau je proberen te koppelen aan een tennispartner.

Heb je zin om mee te doen, laat het ons dan door het invullen van onderstaande gegevens uiterlijk 28 oktober a.s.weten via wintertennissvlaren99@gmail.com .

Naam:

Telefoonnummer:

E-mail:

Speelsterkte:

Herendubbel: ja/nee

Speelt met:

Speelsterkte:

Damesdubbel: ja/nee

Speelt met:

Speelsterkte:

Gemengd dubbel: ja/nee

Speelt met:

Speelsterkte:

We hopen je vrijdag 6 november te mogen begroeten op ons centre court! Of gewoon in de kantine…

Met veel tennisgroeten,

De wintercompetitiecommissie

 

Ledenoverleg afdeling tennis 21-10-2015

Aan de leden en ouders van jeugdleden van de afdeling tennis van SV
Laren’99,

Meer dan een jaar geleden hebben de leden van de afdeling tennis op een
informatieavond te horen gekregen hoe de afdeling er voor stond. Chris
Bogaers en Everhard van den Brakel confronteerden de aanwezige leden met
de feiten. Het afstoten van banen was een mogelijke consequentie van
teruglopend ledental en te weinig activiteiten voor de leden.
Een kleine groep vrijwilligers heeft het stokje opgepakt en wil de
huidige ontwikkelingen met de tennisleden bespreken. Het onderhoud van
banen is nodig. Als we banen afstoten, voor welke banen kiezen we dan op
korte termijn. Welke activiteiten zijn het afgelopen jaar opgepakt en
moeten blijven? Hoe wordt de contributie aangepast. En natuurlijk zijn
er meer onderwerpen te bedenken die we graag met jullie, en jullie met
ons, willen bespreken.
Op woensdagavond 21 oktober ’15 om 20.00 uur horen we graag uw mening.
De bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis van SV Laren’99.

Herfst tennis toernooi.

Het is weer tijd om elkander te ontmoeten op de tennisbaan.
Dit kan door mee te doen aan ons herfsttoernooi.
 
Geef je op voor het 
 
Herfst tennis toernooi.
 
 

Wanneer: zondag 25 oktober 2015

 
We beginnen de eerste wedstrijd om 12.00 uur

Voor wie: alle seniorenleden

Hoe: individuele inschrijving

Kosten: € 2,–  

Inschrijven vóór dinsdag 20 oktober a.s. via svlarentennistoernooi@outlook.com

Met vermelding van:

Voor en achternaam…………………………………………………………….. m/v

Telefoonnummer………………………………………………………………….

E-mail adres………………………………………………………………

 
Graag tot zondag 25 oktober