Opening tennisseizoen + inschrijfformulier vrijwilligers

Op 1 april a.s. start het nieuwe tennisseizoen.
Het seizoen wordt geopend met “het Openingstoernooi” op zondag 3 april
a.s.
Schrijf je nog snel in als je dit nog niet hebt gedaan.

Op deze dag kan je ook je KNLTB-pas voor het seizoen 2016-2017 ophalen.

Bij alle tennisleden in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar wordt bij de inning van de tenniscontributie een extra bedrag van € 50,- in rekening gebracht vanwege te verrichten vrijwilligerswerkzaamheden voor onze vereniging. Het minimaal te verrichten aantal uren aan vrijwilligerswerkzaamheden bedraagt 10 uur per tennisseizoen.
Bovengenoemd bedrag van € 50,- zal worden teruggestort als het verplichte aantal uren aan vrijwilligerswerkzaamheden door het tennislid is verricht.

In de bijlage vind je een inschrijfformulier vrijwilligers van de afdeling tennis.Het is de bedoeling dat je je zo alvast kunt oriënteren op de taken waarvoor we mensen nodig hebben.
Zoals je kunt lezen kun je het ingevulde formulier sturen naar:

TennisVrijwilligers@SVLaren99.nl

Je mag het formulier natuurlijk ook ingevuld meenemen als je je tennispas komt halen.

Wij wensen jullie allen een mooi tennisseizoen!

Namens de tenniscommissie,

Berry, Marion, Astrid en Coby

 

Inschrijfformulier Vrijwilligers
“Vrijwilligers maken het mogelijk”

Als tennisser kunt u de vrijwilligersbijdrage ad € 50 terugverdienen door het vervullen van een taak of functie binnen de vereniging. Elke vrijwilliger verricht 10 uren een taak.
Via dit formulier kunt u aangeven welke taak of functie u wilt vervullen. Plaats een vinkje in (of voor) het betreffende hokje en stuur dit formulier uiterlijk 15 april naar Astrid Scholten:
TennisVrijwilligers@SVLaren99.nl
Bovenstaand emailadres kunt u ook gebruiken voor het stellen van vragen.
Bij ontvangst van uw ingevulde formulier zal de vrijwilligerscoördinator tennis contact met u opnemen om de functie en/of taak met u te bespreken.

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Openstaande taken:

0 Bardienst
(voordat u kunt worden ingezet als vrijwilliger wordt er een verplichte toets op de computer door u gemaakt, waarna u een certificaat ontvangt. Duur van de toets is ongeveer 15 minuten)
0 weekend bardienst (per jaar minimaal 3 weekenddiensten van 3 uur)
0 avond bardienst (per jaar minimaal 2 avonden)
0   evenementen zoals Avond4-daagse, wandel4daagse, volleybaltoernooi op Hemelvaartsdag,
Vadervoetbal,

0 Keukendienst (één maal per 8 weken)
0 zaterdagochtend (11.00 – 14.00)
0 zaterdagmiddag (14.00 – 17.00)
0  schoonmaak keuken/kantine

0 Onderhoudsteam (frequentie in overleg)

0 Website en Nieuwsbrief voorzien van actuele tennisfeiten van SV Laren’99 en meer

0 organisatie van een gezelligheidstoernooi
Openstaande functies:

0 Lid Sponsorcommissie

0 Lid Evenementencommissie
Er zijn wellicht meer taken uit te voeren. Bespreek dit met Astrid Scholten, de coördinator vrijwilligerswerk van de afdeling tennis van S.V. Laren ’99
telefoon: 035-7851102 of e-mailadres: TennisVrijwilligers@SVLaren99.nl