Ledenoverleg afdeling tennis 21-10-2015

Aan de leden en ouders van jeugdleden van de afdeling tennis van SV
Laren’99,

Meer dan een jaar geleden hebben de leden van de afdeling tennis op een
informatieavond te horen gekregen hoe de afdeling er voor stond. Chris
Bogaers en Everhard van den Brakel confronteerden de aanwezige leden met
de feiten. Het afstoten van banen was een mogelijke consequentie van
teruglopend ledental en te weinig activiteiten voor de leden.
Een kleine groep vrijwilligers heeft het stokje opgepakt en wil de
huidige ontwikkelingen met de tennisleden bespreken. Het onderhoud van
banen is nodig. Als we banen afstoten, voor welke banen kiezen we dan op
korte termijn. Welke activiteiten zijn het afgelopen jaar opgepakt en
moeten blijven? Hoe wordt de contributie aangepast. En natuurlijk zijn
er meer onderwerpen te bedenken die we graag met jullie, en jullie met
ons, willen bespreken.
Op woensdagavond 21 oktober ’15 om 20.00 uur horen we graag uw mening.
De bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis van SV Laren’99.