Ledenoverleg van de afdeling tennis van SV Laren ’99 op 21.10.15

Meer dan dertig leden hebben op woensdagavond 21 oktober jl. ideeën uitgewisseld over de stand van zaken van de afdeling tennis. Het afgelopen jaar zijn er meer toernooien georganiseerd en is de communicatie tussen leden en vrijwilligers op gang gekomen. We gaan weer de goede kant op.

Voor de toekomst kiest het merendeel van de leden voor het behoud van 4 banen. Onderhoud en reparaties van de huidige toplaag zijn noodzakelijk, nadat er 6 jaar geen onderhoud is gepleegd. Het aanbrengen van een alternatieve toplaag wordt onderzocht.

Ook de contributie komt aan de orde. Aanpassing van de ledenbijdrage is wenselijk, zeker met de conditie van de banen op dit moment.
Het Zomerlidmaatschap is dit jaar geïntroduceerd voor de voetballeden. Slechts 4 voetballers hebben gebruik gemaakt van het aanbod. Voor belangstellenden willen we zomer 2016 voor de periode van 1-4 t/m 30-9 een lidmaatschap aanbieden.
Hiervoor moeten we nog een tarief bepalen.

Wat verder ter tafel is gekomen:
- van de leden werd en wordt verwacht dat men voor het gebruik van de banen met het pasje afhangt. Leden en trainers kunnen mede tennissers zo nodig hier op aanspreken. Per mail en bij het afhangbord worden leden opnieuw gewezen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om oneigenlijk gebruik van de banen te voorkomen.

- Gevraagd is of een afgevaardigde van het tennisbestuur plaats wil nemen in het Algemeen Bestuur. Op dit moment is er geen tennisbestuur en is er een afvaardiging van de tenniscommissie in het AB.

- De ledenlijst kan per mail bij de ledenadministratie worden opgevraagd. Dit is handig voor leden die invallers willen bellen/mailen of om af te spreken voor een tennispartij.

- De leden zullen frequenter per e-mail en via de website op de hoogte worden gebracht van alle onderwerpen die actueel zijn voor de afdeling tennis. Daarnaast worden de berichten ook in de SVL Nieuwsbrief geplaatst.

Het Algemeen Bestuur is inmiddels op de hoogte gebracht van deze informatieavond van de tennisleden. Op de Algemene Ledenvergadering (op een nader te bepalen moment) zullen aanpassing van de contributie en behoud en onderhoud van de tennisbanen 1,2,3 en 4 besproken worden.

Namens de tenniscommissie,

Berry Pronk