Aanmelden Zomerlid

Aanmeldingsformulier zomerlid S.V. Laren ’99

Ik wil graag zomerlid worden van S.V. Laren ’99, afdeling tennis
gedurende de periode 1 april 2017 tot 1 oktober 2017

Naam: __________________________________________________________________
Roepnaam: ________________________________Voorletters: ____________________
Adres:  __________________________________________________________________
Postcode: ________________Plaats:   _________________________________________
Telefoon:_____________________________ Mobiel:  _____________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Geboortedatum: __________________________  Geslacht: M / V

Machtiging automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan SV Laren ’99 om van zijn/haar
bankrekeningnummer een bedrag van € 75,00 af te laten schrijven wegens verschuldigde contributie voor het zomerlidmaatschap.

De contributie wordt betaald door:

Naam:    …………………………………………………………………….

Woonplaats:   …………………………………………………………………….

IBAN-rekeningnummer: ……………………………………………………………………
Datum   Handtekening ouder/verzorger Handtekening (lid)
……………….. …………………………………… ……………………………….
Senioren:
Stuur dit ingevulde formulier naar:

Ledenadministratie:
Coby Puijk
Inslag 15
1251 TV  Laren
06 – 23 05 69 09
ledenadministratietennis@svlaren99.nl      z.o.z.

Aanmelden zomerlid

We willen de komende zomer 2017 (1/4 t/m 1/10) graag veel nieuwe tennisleden verwelkomen op onze bijna altijd bespeelbare tennisbanen; voor slechts € 75,00 mag je een half jaar onbeperkt komen tennissen.
Het zomerlidmaatschap vervalt automatisch per 1 oktober 2017.
Zomerleden worden niet aangemeld bij de KNLTB waardoor je niet kunt deelnemen aan de KNLTB-competitie en aan open toernooien.
Bevalt het je goed bij ons, dan kun je jaarlid van de club worden en kun je je via de ledenadministratie laten aanmelden bij de KNLTB.
Op de volgende pagina vind je het aanmeldingsformulier.

Voor vragen over het zomerlidmaatschap en aanmelding kan je contact opnemen met de ledenadministratie van de afdeling tennis ledenadministratietennis@svlaren99.nl of
06 – 23 05 69 09.

Tot slot: Als zomerlid kan je geen aanspraak maken op de verzekering van SV Laren ’99 of de KNLTB.