Aanmelden

SV Laren ’99, afdeling tennis      .
Aanmeldingsformulier jaarlidmaatschap

Ondergetekende wenst lid te worden m.i.v.: ………………………

Naam: ……………………………………… Voorletters:……………………………………….

Roepnaam: …………………………………    Geboortedatum: ……………………………………..

Adres: ………………………………………… Postcode/woonplaats:…………………………..

Telefoonnummer: …………………………… Mobiel tel.: ………………………………………….

E-mailadres: ………………………………… Geslacht:  M      V
Machtiging automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV Laren ’99 om van zijn/haar bankrekeningnummer een bedrag af te schrijven wegens verschuldigde contributie. Voor senioren vanaf 18 jaar bedraagt de contributie voor seizoen 2017/2018 € 160,- per jaar. Voor junioren € 75,- per jaar. Dit alles exclusief lesgeld.

De contributie wordt betaald door:
Naam    ………………………………………………………………..

Woonplaats   ……………………………………………………………….

IBAN-rekeningnummer ……………………………………………………………….

Hij/zij wenst afschrijving
 in 1 termijn
 in 2 termijnen

In verband met een structureel tekort aan vrijwilligers is in de algemene ledenvergadering van 14 december 2009 besloten om een verplichte vrijwilligheid in te voeren voor leden van 18 t/m 65 jaar. Aan alle jaarleden wordt bij de inning van de tenniscontributie een extra bedrag van € 50,00 in rekening gebracht vanwege te verrichten vrijwilligerswerkzaamheden voor onze vereniging. Het minimaal te verrichten aantal uren aan vrijwilligerswerkzaamheden bedraagt 10 per seizoen. Bovengenoemd bedrag van € 50,00 zal worden teruggestort als het verplichte aantal uren aan vrijwilligerswerkzaamheden door het tennislid is verricht
Het inschrijvingsformulier voor de verplichte vrijwilligerswerkzaamheden ontvangt u bij de ontvangst van de KNLTB-ledenpas.
Uw vrijwilligheid zou b.v. kunnen bestaan uit: bardienst, helpen bij jeugd- en seniortoernooien van de afdeling tennis, onderhoud etc.
Opzeggen van het jaarlidmaatschap
Een jaarlidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail opgezegd te worden bij de ledenadministratie en eindigt nooit automatisch als u om wat voor reden dan ook niet meer wilt of kunt tennissen.
Het lidmaatschap moet vòòr 1 februari 2018 schriftelijk worden opgezegd. De ledenadministratie bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail.
Leden die tussen 1 februari 2018 en 31 maart 2018 hun lidmaatschap voor het komende tennisseizoen opzeggen (dat loopt van 1 april tot en met 31 maart) wordt  € 18- in rekening gebracht, zijnde de bijdrage die de vereniging per lid moet betalen aan de KNLTB voor het te laat opzeggen.
Opzeggen van het lidmaatschap na 1 april van het lopende seizoen is niet mogelijk. Het lidmaatschap wordt dan verlengd tot 1 april 2019.
Bij leden jonger dan 18 jaar is mede-ondertekening door ouder/verzorger verplicht.

Datum   Handtekening ouder/verzorger Handtekening (lid)
……………….. …………………………………… ……………………………..
Jeugdleden:
Lever dit ingevulde formulier, met een pasfoto, in bij de ledenadministratie of bij Lorena Groeneweg-van der Bilt van Tennisschool Lorena van der Bilt.
Lorena is op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag op de banen bij SV Laren ’99 aanwezig.

Senioren:
Stuur dit ingevulde formulier, met een pasfoto, naar:

Ledenadministratie:
Coby Puijk
Inslag 15
1251 TV  Laren
06 – 23 05 69 09
ledenadministratietennis@svlaren99.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>