Opening tennisseizoen + inschrijfformulier vrijwilligers

Op 1 april a.s. start het nieuwe tennisseizoen.
Het seizoen wordt geopend met “het Openingstoernooi” op zondag 3 april
a.s.
Schrijf je nog snel in als je dit nog niet hebt gedaan.

Op deze dag kan je ook je KNLTB-pas voor het seizoen 2016-2017 ophalen.

Bij alle tennisleden in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar wordt bij de inning van de tenniscontributie een extra bedrag van € 50,- in rekening gebracht vanwege te verrichten vrijwilligerswerkzaamheden voor onze vereniging. Het minimaal te verrichten aantal uren aan vrijwilligerswerkzaamheden bedraagt 10 uur per tennisseizoen.
Bovengenoemd bedrag van € 50,- zal worden teruggestort als het verplichte aantal uren aan vrijwilligerswerkzaamheden door het tennislid is verricht.

In de bijlage vind je een inschrijfformulier vrijwilligers van de afdeling tennis.Het is de bedoeling dat je je zo alvast kunt oriënteren op de taken waarvoor we mensen nodig hebben.
Zoals je kunt lezen kun je het ingevulde formulier sturen naar:

TennisVrijwilligers@SVLaren99.nl

Je mag het formulier natuurlijk ook ingevuld meenemen als je je tennispas komt halen.

Wij wensen jullie allen een mooi tennisseizoen!

Namens de tenniscommissie,

Berry, Marion, Astrid en Coby

 

Inschrijfformulier Vrijwilligers
“Vrijwilligers maken het mogelijk”

Als tennisser kunt u de vrijwilligersbijdrage ad € 50 terugverdienen door het vervullen van een taak of functie binnen de vereniging. Elke vrijwilliger verricht 10 uren een taak.
Via dit formulier kunt u aangeven welke taak of functie u wilt vervullen. Plaats een vinkje in (of voor) het betreffende hokje en stuur dit formulier uiterlijk 15 april naar Astrid Scholten:
TennisVrijwilligers@SVLaren99.nl
Bovenstaand emailadres kunt u ook gebruiken voor het stellen van vragen.
Bij ontvangst van uw ingevulde formulier zal de vrijwilligerscoördinator tennis contact met u opnemen om de functie en/of taak met u te bespreken.

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Openstaande taken:

0 Bardienst
(voordat u kunt worden ingezet als vrijwilliger wordt er een verplichte toets op de computer door u gemaakt, waarna u een certificaat ontvangt. Duur van de toets is ongeveer 15 minuten)
0 weekend bardienst (per jaar minimaal 3 weekenddiensten van 3 uur)
0 avond bardienst (per jaar minimaal 2 avonden)
0   evenementen zoals Avond4-daagse, wandel4daagse, volleybaltoernooi op Hemelvaartsdag,
Vadervoetbal,

0 Keukendienst (één maal per 8 weken)
0 zaterdagochtend (11.00 – 14.00)
0 zaterdagmiddag (14.00 – 17.00)
0  schoonmaak keuken/kantine

0 Onderhoudsteam (frequentie in overleg)

0 Website en Nieuwsbrief voorzien van actuele tennisfeiten van SV Laren’99 en meer

0 organisatie van een gezelligheidstoernooi
Openstaande functies:

0 Lid Sponsorcommissie

0 Lid Evenementencommissie
Er zijn wellicht meer taken uit te voeren. Bespreek dit met Astrid Scholten, de coördinator vrijwilligerswerk van de afdeling tennis van S.V. Laren ’99
telefoon: 035-7851102 of e-mailadres: TennisVrijwilligers@SVLaren99.nl

Jeugdcompetitie team

Dit jaar hebben we 1 jeugdteam die competitie speelt. Het zijn Anne en Julia
van Dijk, Britt Vazquez, Bensje Kind en David Meulman. Ze spelen op
zondagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De speeldagen zijn zondag 6 en
20 maart, 3 en 24 april, 22 mei, 12 en 26 juni en 3 juli is de slotdag.
Binnenkort zal op de website wanneer het team thuis speelt. Op die dagen
zullen er vier banen bezet zijn van 10.00 tot 12.00 uur. We wensen de
kinderen in ieder geval heel veel tennisplezier.

Glühweintoernooi

Op zondag 7 februari a.s. organiseren wij weer het jaarlijkse Glühweintoernooi.
Schrijf je dus snel in voor dit gezellige toernooi.

Graag tot 7 februari 2016!
Hartelijke groet,
Marlies & Angelique

Wanneer: zondag 7 februari 2016
Aanvang: 12.00 uur

Verzamelen vanaf: 11.30 uur
Voor wie: alle seniorenleden, winterleden & introducees
Dresscode: winters
Hoe: individuele inschrijving
Kosten: € 3,– 
Inschrijven vóór zondag 31 januari a.s. via
svlarentennistoernooi@outlook.com
Met vermelding van:
Voor en achternaam…………………………………………………………….. m/v
Telefoonnummer………………………………………………………………….
E-mail adres………………………………………………………………

                             Graag tot 7 februari a.s.!

Inschrijving tennis voorjaarscompetitie 2016

Het is weer mogelijk om je in te schrijven voor de voorjaarscompetitie 2016. Inschrijven kan per team of individueel. Per team hoeft maar één inschrijving gedaan te worden. Wanneer je je individueel opgeeft, zal ik kijken of er een team is waarin je kunt meespelen of dat er een nieuw team te vormen is. Je inschrijving kan je mailen naar zeegersvanstraten@gmail.com. Uiterste inschrijfdatum is 20 november 2015. Mocht je nog vragen hebben mail dan ook naar dit adres.

Ledenoverleg van de afdeling tennis van SV Laren ’99 op 21.10.15

Meer dan dertig leden hebben op woensdagavond 21 oktober jl. ideeën uitgewisseld over de stand van zaken van de afdeling tennis. Het afgelopen jaar zijn er meer toernooien georganiseerd en is de communicatie tussen leden en vrijwilligers op gang gekomen. We gaan weer de goede kant op.

Voor de toekomst kiest het merendeel van de leden voor het behoud van 4 banen. Onderhoud en reparaties van de huidige toplaag zijn noodzakelijk, nadat er 6 jaar geen onderhoud is gepleegd. Het aanbrengen van een alternatieve toplaag wordt onderzocht.

Ook de contributie komt aan de orde. Aanpassing van de ledenbijdrage is wenselijk, zeker met de conditie van de banen op dit moment.
Het Zomerlidmaatschap is dit jaar geïntroduceerd voor de voetballeden. Slechts 4 voetballers hebben gebruik gemaakt van het aanbod. Voor belangstellenden willen we zomer 2016 voor de periode van 1-4 t/m 30-9 een lidmaatschap aanbieden.
Hiervoor moeten we nog een tarief bepalen.

Wat verder ter tafel is gekomen:
- van de leden werd en wordt verwacht dat men voor het gebruik van de banen met het pasje afhangt. Leden en trainers kunnen mede tennissers zo nodig hier op aanspreken. Per mail en bij het afhangbord worden leden opnieuw gewezen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om oneigenlijk gebruik van de banen te voorkomen.

- Gevraagd is of een afgevaardigde van het tennisbestuur plaats wil nemen in het Algemeen Bestuur. Op dit moment is er geen tennisbestuur en is er een afvaardiging van de tenniscommissie in het AB.

- De ledenlijst kan per mail bij de ledenadministratie worden opgevraagd. Dit is handig voor leden die invallers willen bellen/mailen of om af te spreken voor een tennispartij.

- De leden zullen frequenter per e-mail en via de website op de hoogte worden gebracht van alle onderwerpen die actueel zijn voor de afdeling tennis. Daarnaast worden de berichten ook in de SVL Nieuwsbrief geplaatst.

Het Algemeen Bestuur is inmiddels op de hoogte gebracht van deze informatieavond van de tennisleden. Op de Algemene Ledenvergadering (op een nader te bepalen moment) zullen aanpassing van de contributie en behoud en onderhoud van de tennisbanen 1,2,3 en 4 besproken worden.

Namens de tenniscommissie,

Berry Pronk

 

Wintercompetitie voor senioren

Beste senior tennisleden van SV Laren’99.

Ook dit jaar willen we jou/jullie uitnodigen mee te doen aan de gezellige wintercompetitie voor senioren.

· We spelen op zes vrijdagavonden; 6/11, 20/11, 11/12, 15/1, 5/2 en 26/2. Zet 11/3 ook graag even in je agenda, dat is de reserveavond voor het geval er één of meer avonden in het water of de sneeuw zijn gevallen.

· We spelen dubbels; dames/heren/gemengd. Je kunt je inschrijven voor maximaal twee van de drie disciplines waarbij het zo moet zijn dat bij dubbele inschrijving jouw partner zich ook voor twee onderdelen inschrijft. Je mag een introducé meenemen.

· Mocht je een keer niet kunnen, zorg dan s.v.p. zelf voor vervanging.

· De kosten bedragen € 5,00 per persoon, ongeacht of je aan één of twee disciplines meedoet.

· Heb je geen tennispartner en wil je toch graag meedoen, geef je dan toch op! Wij zullen als een modern datingbureau je proberen te koppelen aan een tennispartner.

Heb je zin om mee te doen, laat het ons dan door het invullen van onderstaande gegevens uiterlijk 28 oktober a.s.weten via wintertennissvlaren99@gmail.com .

Naam:

Telefoonnummer:

E-mail:

Speelsterkte:

Herendubbel: ja/nee

Speelt met:

Speelsterkte:

Damesdubbel: ja/nee

Speelt met:

Speelsterkte:

Gemengd dubbel: ja/nee

Speelt met:

Speelsterkte:

We hopen je vrijdag 6 november te mogen begroeten op ons centre court! Of gewoon in de kantine…

Met veel tennisgroeten,

De wintercompetitiecommissie

 

Ledenoverleg afdeling tennis 21-10-2015

Aan de leden en ouders van jeugdleden van de afdeling tennis van SV
Laren’99,

Meer dan een jaar geleden hebben de leden van de afdeling tennis op een
informatieavond te horen gekregen hoe de afdeling er voor stond. Chris
Bogaers en Everhard van den Brakel confronteerden de aanwezige leden met
de feiten. Het afstoten van banen was een mogelijke consequentie van
teruglopend ledental en te weinig activiteiten voor de leden.
Een kleine groep vrijwilligers heeft het stokje opgepakt en wil de
huidige ontwikkelingen met de tennisleden bespreken. Het onderhoud van
banen is nodig. Als we banen afstoten, voor welke banen kiezen we dan op
korte termijn. Welke activiteiten zijn het afgelopen jaar opgepakt en
moeten blijven? Hoe wordt de contributie aangepast. En natuurlijk zijn
er meer onderwerpen te bedenken die we graag met jullie, en jullie met
ons, willen bespreken.
Op woensdagavond 21 oktober ’15 om 20.00 uur horen we graag uw mening.
De bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis van SV Laren’99.

Herfst tennis toernooi.

Het is weer tijd om elkander te ontmoeten op de tennisbaan.
Dit kan door mee te doen aan ons herfsttoernooi.
 
Geef je op voor het 
 
Herfst tennis toernooi.
 
 

Wanneer: zondag 25 oktober 2015

 
We beginnen de eerste wedstrijd om 12.00 uur

Voor wie: alle seniorenleden

Hoe: individuele inschrijving

Kosten: € 2,–  

Inschrijven vóór dinsdag 20 oktober a.s. via svlarentennistoernooi@outlook.com

Met vermelding van:

Voor en achternaam…………………………………………………………….. m/v

Telefoonnummer………………………………………………………………….

E-mail adres………………………………………………………………

 
Graag tot zondag 25 oktober

Competitieteam dinsdag kampioen

Ons damestennisteam is kampioen geworden. In de laatste wedstrijd, die gespeeld werd op dinsdag 26 mei, ging het erom. En ja hoor onze dames deden het. Ze wonnen met 4-0. Met 1 punt verschil ten opzichte van nummer 2 zijn ze kampioen geworden. Ze hebben het kampioenschap inmiddels gevierd met een etentje bij de Oude Tak. Dames, namens de hele vereniging gefeliciteerd!
 

Maak kennis met tennis

Voetballeden kunnen deze zomer voor 25 euro tennissen en kennismaken met tennis bij tennisschool Lorena van der Bilt bij SV Laren ’99 voor 5 euro. Zie onderstaande flyer voor meer informatie!

 Flyer Tennis met tekst